Toshio TAKABAYASHI - 高林敏雄

Original painting (原画) by Toshio TAKABAYASHI - 02

  • ¥ 200,000

Original painting (原画) by Toshio TAKABAYASHI - 01

  • ¥ 200,000